De doelstelling is ook steeds de activiteit van Stichting ABC leer mee.
Het helpen voorkomen van laaggeletterdheid door het toegankelijk maken van de Nederlandse taal voor eenieder, zowel autochtoon als allochtoon.
De activiteiten zijn nu vooral nog op Bosschenaren gericht en soms bieden we hulp aan andere gemeentes als zij ons hiervoor benaderen.

Op dit moment geven we met 7 docenten les met ondersteuning van veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn voor ons zeer belangrijk en zij maken het mogelijk dat we zeer velen het Nederlands kunnen leren en ook dat we deelnemers kunnen helpen de taal te verbeteren. De kwaliteit van de lessen en de methodiek die we gebruiken willen we blijven kunnen handhaven. Het leren van de basisvaardigheden duidelijk spreken, lezen, schrijven en de grammatica blijft de belangrijkste pijler. Daartoe is het nodig om de vrijwilligers te scholen. Daar blijven we ook op de lange termijn veel aandacht aan besteden. We doen dit middels filmpjes en het aantal filmpjes zal komend jaar toenemen. De vrijwilligers kunnen onderwerpen die zij uitgelegd willen zien, indienen en worden daarvoor ook steeds uitgenodigd. Mogelijk kunnen meer gemeentes gebruik gaan maken van onze expertise en kunnen meerdere vrijwilligers en taaldocenten de filmpjes gaan bekijken. Plannen hiervoor worden ontwikkeld en bekendheid van onze stichting kan dit bevorderen.
Nu wordt een aantal filmpjes al aangeboden aan andere organisaties binnen het Bossche Taalnetwerk.  De 6-wekelijkse koffiebijeenkomsten en vragenuurtjes blijven op elke locatie gehandhaafd.
Het bedrijfsleven wordt via deelname aan de Bossche Beursvloer benaderd en in samenwerking met de bedrijven wordt getracht eens per maand of per 2 maanden een extra activiteit naast de taalles aan te bieden. Deze activiteit dient een breder doel dan alleen Nederlands leren, zij probeert ook het stadsgevoel, in de huidige situatie het Bossche gevoel, over te brengen en de mensen meer onderling contact te bieden.
De digitale Nieuwsbrief geeft gratis activiteiten in Den Bosch, Nuland en Vinkel aan en vermeld gratis oefenwebsites, waarvan er steeds een of twee worden uitgelicht.

Het aantal leslocaties is afgelopen jaren gegroeid naar vijf. Er liggen aanvragen voor meer Bossche leslocaties en incidenteel worden we benaderd vanuit andere bedrijven of gemeentes. Als we mogelijkheden zien gaan we met hen in zee. Zodra onze middelen het toelaten kunnen we meer andere organisaties / gemeentes gaan helpen. De eigen ontwikkelde materialen zullen binnen redelijke termijn zo samengesteld worden dat ook andere gemeentes en bedrijven er mee kunnen werken om ook hun inwoners of inwoners de kans te geven het Nederlands te leren. Jaarlijks worden alle materialen door bestuursleden nog eens doorlopen en op relevantie beoordeeld.
Tot op heden zijn we afhankelijk van gemeentelijke subsidies en beperkte donaties. We hopen meerdere fondsen en subsidies te kunnen gaan aanboren om op die manier nog meer volwassenen te kunnen helpen het Nederlands onder de knie te krijgen in woord en geschrift.