Word donateur

De Stichting stelt zich ten doel:
Het helpen voorkomen van laaggeletterdheid door het toegankelijk maken van de Nederlandse taal voor eenieder, zowel voor autochtoon als allochtoon.
De stichting biedt nu al in ’s-Hertogenbosch gratis Nederlandse taallessen aan voor volwassenen.

De stichting wil dit op meerdere plaatsen mogelijk gaan maken en uw donatie kan daarbij helpen.
Vindt u ons werk waardevol en wilt u ons steunen?

Donatie € -

Of maak dan uw donatie over op:
Banknummer: NL72INGB 0005058147 ten name van
Stichting ABC leer mee ‘s-Hertogenbosch

Hartelijk dank!

ABC leer mee heeft een ANBI status.

 

DONATIE van Rotaract Den Bosch!